ANBI

Stichting Search And Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid (SARDOGSZHZ)

Email: info@sardogszhz.nl

RSIN/fiscaal nummer:  866147858

Kamer van Koophandel: 92708129

Doelstelling:
Stichting Search And Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid is een stichting die honden, met geleiders en buddy’s (extra begeleiders) opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

Beloningsbeleid:
Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Doelstelling van de stichting is het zoeken naar vermiste mensen. Om dit te kunnen doen zorgt de stichting er voor dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren. Dit gebeurd door een gedegen opleiding, training en inzetmatige oefeningen waarbij ook de door de stichting ontwikkelde protocollen worden getest en verbeterd.

Doelstelling voor de periode januari 2024 – december 2024:
– Inzetbare combinatie en buddy’s deelnemen aan inzetdagen van de SIN en de landelijke eenheid politie, zowel voor training als inzet bij vermiste personen.
– Zo veel als mogelijk is meewerken aan inzetten van de SIN met geleiders met hond en buddy’s of aanvullende diensten.
– De goede samenwerking met soortgelijke organisaties aangaan en waar mogelijk uitbreiden, dit mede via de overkoepelende organisatie SIN (www.reddingshonden-sin.nl).
– Gebruik maken van professionele begeleiding/instructeurs.
– Huidige combinaties en buddy’s begeleiden naar SIN certificering.
– Het uitbreiden van financiële inkomsten o.a. door middel van het werven van donaties voortkomend uit presentaties, demonstraties en subsidies.
– Het vergroten van de bekendheid door middel van aandacht in pers en media.

Stichting SARDOGSZHZ is een ANBI stichting, donaties zijn fiscaal aftrekbaar!

Wil je ons een warm hart toedragen, ons steunen, ons werk mogelijk maken, scan de QR code en vul je donatie in! Enorm bedankt!